skysta

skysta
skýstas, skystà bdv. Pradė́tas gami̇̀nti skýstas ir kíetas mui̇̃las su tulžimi̇̀.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • skystagrobis — skystãgrobis sm. (1) žr. skystgrobis 1: Ožio skystãgrobis dera strūnoms, stipresnis kaip avino skystãgrobis Žeml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skystauti — skystauti, auja, ãvo intr. DŽ, NdŽ, skystauti, auja, avo menk. 1. perdėtai, nerimtai kalbėti: Skystauja jis tik, o gero nieko nepasako Mrj. Toks rimtas vyras, o skystauji kaip mergaitė Kdl. 2. nerimtai elgtis: Skystau[ja] su vaikiais, bene… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skystazupė — ×skystãzupė (hibr.) sf. (1) skysta sriuba: Buvo tumi, tumesnė, bet išpliuro ta skystãzupė Žd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skystavimas — skystãvimas sm. (1) rš → skystauti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skystas — skystas, à adj. (3) K, Rtr, Š, DŽ, skỹstas (4) Škn; SD329, R, N(Rg, Rsn), M, LL15 1. turintis ypatybę tekėti, lietis, takus; pršn. tirštas: Nafta kartais vartojama kaip skystas kuras K.Daukš. Plazma yra skystoji kraujo dalis rš. Skystos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skysti — skysti, ta (skyda N), skydo intr. Š, Rtr, skỹsti Sg 1. N, [K], M, L darytis skystam, tižti, leistis: Nuo lietaus skysta molis DŽ. Rudenį tai molis skysta Rod. Žemė skydo, kol praskydo nuo lietaus, kad negali jau arti, ekėti, sėti J. Pienas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tirštas — tir̃štas, à adj. (4) Rtr; M, L 1. Sut, K, BŽ108, DŽ, NdŽ, KŽ turintis savyje nedaug vandens, klampus; pršn. skystas 2: Tirštu tampu, stojuos SD134. Sunka tiršta slyvų, vyšnių SD285. Tiršta gručia B. Tir̃štas verėnas, tirštì kruopai J. Juka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tyrė — 1 tỹrė sf. (2) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, tyrė̃ (4) Š, KŽ; L 1. N, KI258, BzF188, LsB270, MitI61, K.Būg, J.Jabl, Skd, Vyž, Plik košė (ppr. skysta): Putra be kankolų skystai išvirta vadinas tỹrė, arba veršputrė J. Visokios tỹrės gali virti: bulvių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiabata — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: čiabatà Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:ciabatta, „Ciabatta“, čabata. Kilmė: italų, ciabatta. Pateikta: 2014 04 27. Atnaujinta: 2014 05 01.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • išsrėbti — išsrė̃bti, ìšsrebia, ìšsrėbė tr. 1. MŽ, N, K, Š, NdŽ, Rtr, Dov, Vgr, Gr, Nj išvalgyti (skystą valgį): Kap viralą išsrėbėm, atnešė po gabaluką mėsos Kpč. Trečias išsrėbęs savo šaukštą ir, burną išplikęs, sukeikęs Sln. ^ Privirėm košės, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”